Tên khác: Đang tiến hành
Tác giả:Action
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối
0 đánh giá
0 /5
Lượt xem
300

Tóm tắt

Thôn Thiên Ký: Đây là một cái tiên ma tung hoành thế giới, Viêm Hoàng cổ vực, mênh mông vô biên, trong năm tháng vô tận sinh ra rất nhiều thái cổ tiên yêu, xé rách thiên địa, siêu thoát tam giới ngũ hành. Cũng có vạn vật thần linh, trời sinh thần thể, xuyên qua hư không, nghịch loạn âm dương, không gì không làm được. Đương kim là tiên đạo thịnh thế, vạn pháp thông thiên, chúng sinh tu đạo, yêu nghiệt hoành hành!

Xem thêm