• 01
  Nguyễn Đỗ Bảo Ngân Alice
  Đại úy
  ___ 431 bình luận
 • 02
  Luna Gurashi
  Thiếu úy
  ___ 228 bình luận
 • 03
  Seri ^ _ ^
  Trung úy
  ___ 166 bình luận
 • 04
  Tue Anh Nguyen
  Thiếu úy
  ___ 131 bình luận
 • 05
  Tiểu Nhu
  Chuẩn úy
  ___ 89 bình luận
 • 06
  Kỳ Cục Ghê Nhưng Thích Mê Ó~
  Chuẩn úy
  ___ 77 bình luận
 • 07
  Lan Phương Trần
  Chuẩn úy
  ___ 52 bình luận
 • 08
  Ayaka 綾華
  Công tước
  ___ 47 bình luận
 • 09
  Lê Nguyễn Hoài Phong
  Chuẩn úy
  ___ 46 bình luận
 • 010
  Phạm Phương Thảo
  Chuẩn úy
  ___ 45 bình luận
 • 01
  Ayaka 綾華
  Công tước
  ___ 3296 lượt thích
 • 02
  SunYiTeam
  Chuẩn úy
  ___ 4 lượt thích
 • 03
  Nguyễn Thành Luân
  Chuẩn úy
  ___ 1 lượt thích
 • 04
  lê phương trang
  Chuẩn úy
  ___ 0 lượt thích
 • 05
  Thư Anh
  Mới vào nghề
  ___ 0 lượt thích
 • 06
  Anime Yêu
  Chuẩn úy
  ___ 0 lượt thích
 • 07
  Xuân Mai
  Chuẩn úy
  ___ 0 lượt thích
 • 08
  Khang ngo
  Chuẩn úy
  ___ 0 lượt thích
 • 09
  An ly
  Chuẩn úy
  ___ 0 lượt thích
 • 010
  Uyen Thao
  Chuẩn úy
  ___ 0 lượt thích
 • 01
  Ayaka 綾華
  Công tước
  ___ 33370 điểm
 • 02
  Nguyễn Đỗ Bảo Ngân Alice
  Đại úy
  ___ 2155 điểm
 • 03
  Luna Gurashi
  Thiếu úy
  ___ 1150 điểm
 • 04
  Seri ^ _ ^
  Trung úy
  ___ 830 điểm
 • 05
  Tue Anh Nguyen
  Thiếu úy
  ___ 655 điểm
 • 06
  Tiểu Nhu
  Chuẩn úy
  ___ 445 điểm
 • 07
  Kỳ Cục Ghê Nhưng Thích Mê Ó~
  Chuẩn úy
  ___ 385 điểm
 • 08
  Lan Phương Trần
  Chuẩn úy
  ___ 260 điểm
 • 09
  Lê Nguyễn Hoài Phong
  Chuẩn úy
  ___ 230 điểm
 • 010
  Phạm Phương Thảo
  Chuẩn úy
  ___ 225 điểm